Privacy

Medische gegevens

Medische gegevens wisselen wij alleen uit met uw nadrukkelijke toestemming. Het is belangrijk dat u uw wens kenbaar maakt. Wij zullen u zo goed mogelijk informeren en uw besluit noteren in ons medisch dossier.
Medische gegevens wisselen wij alleen uit met de CHN (huisartsen/ spoedpost) en uw apotheek.

Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u online toestemming regelen.

Omgang persoonlijke gegevens

Dit is de privacyverklaring van onze praktijk. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
  • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
  • het (elektronisch) verstrekken van herhaalrecepten;
  • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
  • het behandelen van geschillen;
  • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
  • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
  • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

 

AVG – Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens